facebook
rosyjski wloski francuski niemiecki hiszpanski angielski mapa mail index index top

CILS - Certificazione di Italiano come Lingua Straniera

Certyfikaty znajomości włoskiego jako języka obcego to dokumenty wydawane przez Universita per Stranieri di Siena (Uniwersytet dla Obcokrajowców w Sienie), są zatem dokumentami państwowymi, honorowanymi zarówno w sektorze państwowym, jak i prywatnym.

Certyfikaty CILS z języka ogólnego są jedynymi włoskimi certyfikatami językowymi, których jakość jest gwarantowana przez EALTA (EuropeanAssociation for Language Testing and Assessment), europejskie stowarzyszenie, którego celem jest promocja wiedzy o sposobach testowania i ewaluacji umiejętności językowych w Europie.

Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego oraz Badań Naukowych (Ministerodell'Istruzionedell'Universita e dellaRicercaScientifica) uznaje certyfikat CILS DUE za potwierdzenie znajomości języka włoskiego w stopniu pozwalającym na studiowanie na włoskich uniwersytetach; natomiast certyfikat CILS DIT za potwierdzenie znajomości języka włoskiego w stopniu pozwalającym na nauczanie języka włoskiego w szkołach oraz instytutach państwowych oraz prywatnych aż do poziomu szkoły średniej.

POZIOMY

Certyfikaty CILS podzielone są na sześć poziomów i obejmują zróżnicowane kompetencje językowe na poziomie podstawowym, średniozaawansowanym oraz zaawansowanym zgodnie z poziomami określonymi przez Radę Europy.

  • CILS - A1
  • CILS - A2
  • CILS UNO - B1
  • CILS DUE - B2
  • CILS TRE - C1
  • CILS QUATTRO - C2

Egzaminy CILS odbywają się na całym świecie dwa razy w roku, na początku czerwca i grudnia.

Centra egzaminacyjne w Polsce, w których można zdawać egzaminy to Bielsko-Biała, Katowice, Rzeszów, Szczecin, Warszawa.

Koszt egzaminu wynosi między 180 a 460zł zależnie od poziomu i miejsca przeprowadzenia egzaminu. Zapisu na egzamin należy dokonać 60 dni przed egzaminem poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Internecie na stronach centrów egzaminacyjnych.

Wynik egzaminu podawany jest w ciągu trzech miesięcy od daty egzaminu lub też alternatywnie każdy kandydat może poznać swój wynik bezpośrednio drogą internetową.

Zapraszamy do MCKK na kursy przygotowujące!

Miedziowe Centrum
Kształcenia Kadr

Szkoła Języków Obcych
Lubin, ul. Odrodzenia 21, p. 104
tel. 724 555 552 lub 887 380 070
e-mail: jezyki@mckk.com.pl