facebook
rosyjski wloski francuski niemiecki hiszpanski angielski mapa mail index index top

KURSY DLA DZIECI

Pierwsze lata nauczania dzieci są prowadzone w formie nauki połączonej z zabawą. Jest to bardzo ważny etap edukacji, który ma na celu zapoznanie dziecka z podstawami języka, zachęcenie do dalszej nauki i pokazanie, że nauka może być przyjemnością.

Dostosowujemy sposób nauczania do potrzeb i możliwości najmłodszych słuchaczy. Jest to dla nich czas budowania bazowej znajomości języka - najpotrzebniejszych słów i zwrotów, prawidłowej wymowy, rozumienia ze słuchu i przełamania barier językowych. W efekcie dziecko nie tylko uczy się języka, ale również zdobywa motywacje do nauki w latach późniejszych.

Dzieci przez kilka pierwszych lat pracują z tym samym lektorem, w grupach o podobnym składzie osobowym. Jednak w celu uzyskania lepszych efektów nauczania, po kilku latach proponujemy dzieciom i ich rodzicom zmianę grupy i lektora prowadzącego. Uważamy, że jest to kolejny ważny krok w procesie nauczania języka.

Jest udowodnione, że rozpoczęcie nauki we wczesnym wieku pozwala w dorosłym życiu posługiwać się językiem obcym z większą swobodą i poprawnością.

Zapisy na kurs

Miedziowe Centrum
Kształcenia Kadr

Szkoła Języków Obcych
Lubin, ul. Odrodzenia 21, p. 104
tel. 724 555 552 lub 887 380 070
e-mail: jezyki@mckk.com.pl