facebook
rosyjski wloski francuski niemiecki hiszpanski angielski mapa mail index index top

EUROPEJSKI SYSTEM OPISU KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)

CEFR odnosi się do umiejętności językowych zdobywanych w każdym języku obcym.

Jest systemem stosowanym w całej Unii Europejskiej. Wszystkie egzaminy i certyfikaty językowe odnoszą się do skali określonej w CEFR.

CERF definiuje główne poziomy zaawansowania opisując umiejętności językowe jakie powinien posiadać słuchacz na każdym z tych poziomów:

Na wydawanych absolwentom kursów językowych w MCKK zaświadczeniach odnosimy się do poziomów określonych w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego.

Miedziowe Centrum
Kształcenia Kadr

Szkoła Języków Obcych
Lubin, ul. Odrodzenia 21, p. 104
tel. 724 555 552 lub 887 380 070
e-mail: jezyki@mckk.com.pl