facebook
rosyjski wloski francuski niemiecki hiszpanski angielski mapa mail index index top

JĘZYK HISZPAŃSKI

Jest językiem należącym do rodziny romańskiej języków indoeuropejskich. Współczesne standardy literackie (z Hiszpanii i Ameryki hiszpańskojęzycznej) wywodzą się ze średniowiecznego języka kastylijskiego. Jeszcze dziś język hiszpański bywa nazywany kastylijskim dla odróżnienia go od innych języków używanych w Hiszpanii.

Język hiszpański jest trzecim najczęściej używanym językiem na kuli ziemskiej.

W roku 2006 oceniano, że posługuje się nim jako językiem ojczystym około 400 milionów ludzi na siedmiu kontynentach, szczególnie w Ameryce Południowej i Ameryce Północnej, a dalsze 100 milionów jako drugim językiem, z kolei liczba ogółem mówiących ludzi tym językiem na świecie to ponad 0,5 miliarda.

Konstytucja Hiszpanii stanowi, że językiem urzędowym w całym państwie jest język hiszpański (kastylijski).

Alfabet hiszpański składa się z 26 liter i trzech grup literowych ch, ll i rr.

A (a),B (be), C (ce), CH (cehache/cie), D (de), E (e), F (efe),G (ge), H (hache), I (i), J (jota), K (ka), L (ele), LL (elle), M (eme), N (ene), N (ene), O (o), P (pe), Q (cu), R (ere), S (ese), T (te), U (u), V (uve), W (uve doble) X (equis), Y (i griega), Z (zeta).

Zapisy na kurs

Miedziowe Centrum
Kształcenia Kadr

Szkoła Języków Obcych
Lubin, ul. Odrodzenia 21, p. 104
tel. 724 555 552 lub 887 380 070
e-mail: jezyki@mckk.com.pl