facebook
rosyjski wloski francuski niemiecki hiszpanski angielski mapa mail index index top

JĘZYK OBCY DLA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ

 

Język obcy dla uczniów z dysleksją

Zapraszamy na zajęcia ułatwiające naukę języków obcych osobom z problemami dyslektycznymi.

Zajęcia językowe dla uczniów z dysleksją rozwojową uwzględniające możliwości i ograniczenia w przyswajaniu języków obcych.

W pracy z uczniem stosuje się metody polisensoryczne (wielozmysłowe) oraz ćwiczenia usprawniające funkcje językowe dostosowane do indywidualnych potrzeb ucznia. Zindywidualizowane metody pracy mają pomóc w przezwyciężaniu trudności, zapobiegać powstawaniu fobii szkolnych i stanowić bodziec motywujący do dalszej nauki.
Każdy uczestnik wypełnia arkusz diagnostyczny "trudności ucznia w nauce języków obcych".
Po zebraniu informacji na temat problemów ucznia oraz analizie zaleceń badań psychologiczno-pedagogicznych podejmuje się decyzję dotyczą pracy z uczniem.

Pracując z dobrym, uważnym, doświadczonym lektorem można uwierzyć w swoje możliwości. Można przezwyciężyć stres i lęk przed językiem obcym. Można dostać pierwszą 5!

Zapraszamy!

Miedziowe Centrum
Kształcenia Kadr

Szkoła Języków Obcych
Lubin, ul. Odrodzenia 21, p. 104
tel. 724 555 552 lub 887 380 070
e-mail: jezyki@mckk.com.pl