facebook
rosyjski wloski francuski niemiecki hiszpanski angielski mapa mail index index top

METODA KOMUNIKACYJNA

Zajęcia w naszej szkole prowadzone są metodą komunikacyjną. Celem metody komunikacyjnej jest rozwinięcie umiejętności skutecznego i swobodnego porozumiewania się w języku obcym w sposób odpowiadający danej sytuacji. Wykorzystywanie tej metody podczas lekcji ma na celu stworzenie różnorodnych sytuacji zbliżonych do komunikacji w życiu codziennym. Szczególnie istotne są ćwiczenia, w których uczniowie odgrywają dialogi w parach, bądź prowadzą rozmowy w małych grupach.

Metoda komunikacyjna promuje wykorzystywanie w klasie autentycznych materiałów takich jak nagrania radiowe i telewizyjne oraz prasę. Materiały te mają przybliżyć ucznia do prawdziwych sytuacji z życia codziennego.

Zajęcia prowadzone w oparciu o metodę komunikacyjną mają z reguły następującą strukturę:

  • Rozgrzewka (Warm-up) - krótkie ćwiczenia
  • Prezentacja nowego materiału (Presentation)
  • Ćwiczenia kontrolowane (Controlled practice)
  • Swobodne użycie (Free practice)
  • Informacja zwrotna nauczyciela (Feedback)

W metodzie tej w ćwiczeniach rozwijających umiejętność rozumienia tekstu pisanego, słownictwa, gramatyki bardzo istotną rolę odgrywa komunikacja, zajęcia prowadzone są w 100% w języku obcym. Prowadzący jest odpowiednio wyszkolony, aby dostosować poziom i tempo mówienia do poziomu grupy. Uczniowie uczą się języka przez jego użycie. Proces uczenia się języka drugiego jest w tej metodzie w dużym stopniu podświadomy i oparty o dedukcję podobnie jak proces uczenia się języka przez małe dzieci.

Miedziowe Centrum
Kształcenia Kadr

Szkoła Języków Obcych
Lubin, ul. Odrodzenia 21, p. 104
tel. 724 555 552 lub 887 380 070
e-mail: jezyki@mckk.com.pl