facebook
rosyjski wloski francuski niemiecki hiszpanski angielski mapa mail index index top

KURSY JĘZYKOWE DLA MŁODZIEŻY

Głównym celem nauczania prowadzonego dla młodzieży jest opanowanie słownictwa i gramatyki pozwalającego na swobodną komunikację w języku oraz zdanie egzaminów szkolnych i matury.

Często organizujemy zajęcia prowadzone przez duet lektorów, z których jeden jest Native Speakerem prowadzącym moduł konwersacji. Duża część zajęć koncentruje się na tematach bliskich młodzieży oraz bieżących wydarzeniach kulturalnych i sportowych.

Proponujemy młodzieży pracę w grupach, których celem w bliższej lub dalszej perspektywie jest przystąpienie do jednego z egzaminów potwierdzających znajomość języka obcego.

Zdobycie niektórych z niezależnych certyfikatów językowych wymaga szczególnego przygotowania, zapoznania się z technikami zdawania i specyfiką całego przedsięwzięcia, w związku z tym przydatne jest uczestnictwo w kursach do nich przygotowujących.

Zapisy na kurs

Miedziowe Centrum
Kształcenia Kadr

Szkoła Języków Obcych
Lubin, ul. Odrodzenia 21, p. 104
tel. 724 555 552 lub 887 380 070
e-mail: jezyki@mckk.com.pl